Reskontra

Luotettavat reskontrapalvelut lähellä sinua

 

Olemme erikoistuneet pienyritysten taloushallintoon ja olennaisena osana kirjanpitoa tarjoamme myös reskontrapalvelut. Panostamme laadukkaaseen ja asiantuntevaan palveluun ja huolehdimme jokaisen osa-alueen toimivuudesta yksityiskohtaisesti. 

Reskontra on olennainen osa yrityksen kirjanpitoa, ja käytännössä se tarkoittaa luetteloa yrityksen taloudellisista tapahtumista. Yleisimmin kyseessä on myyntireskontra tai ostoreskontra, joita molempia käytetään maksujen valvonnan työkaluina. Myyntireskontra on luettelo myyntisaamisista, lähetetyistä laskuista ja niitä vastaavista suorituksista. Ostoreskontra puolestaan tarkoittaa luetteloa ostoveloista, eli yritykselle saapuneista laskuista ja niiden maksamisesta.  Myynti- ja ostoreskontraan kirjatut tapahtumat viedään aina myös kirjanpidon tileille, mutta maksujen ja saatavien seuranta tapahtuu kuitenkin reskontrien kautta, eli niiden toimivuus on olennainen osa toimivaa kirjanpitoa ja taloushallinnon tietojärjestelmiä.

Palvelemme asiakkaita kaikilta toimialoilta ja räätälöimme palvelumme aina yksilöllisesti asiakasyrityksen tarpeita ja toiveita vastaavaksi. Asiantuntevan kirjanpitopalvelun lisäksi panostamme kokonaisvaltaiseen asiakaslähtöiseen toimintatapaan, johon kuuluu esimerkiksi sujuva ja toimiva yhteydenpito ja kontakti asiakkaaseen. Kun tarvitset luotettavan yhteistyökumppanin kirjanpidon ja reskontrapalveluiden hoitamiseen, ota yhteyttä!

Pyydä tarjous

Keskity ydinosaamiseesi ja jätä
taloushallinnon asiat ammattilaiselle!